JS Fundamentals - January 2020 - Basic Syntax - 05. Distance Between Points

Здравейте,

Не намерих решение на тази задача и реших да споделя моето.

Отворен съм за въпроси, идеи, предложения и забележки ;)

линк към условието: https://softuni.bg/trainings/resources/officedocument/45726/more-exercises-problem-description-js-fundamentals-january-2020/2602

джъдж: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/1469#4

function distanceBetweenPoints(x1, y1, x2, y2) {
  // we will use pythagorean theorem
  // a^2 + b^2 = c^2
  // a & b are both sides of 90 deg triangle
  // c = Math.Sqrt(x^2 + b^2)
  // is the hypotenuse
  let a = Math.abs(x1 - x2);
  let b = Math.abs(y1 - y2);

  // distance is "c"
  let distance = Math.sqrt((a * a) + (b * b));
  console.log(distance);
}

// distanceBetweenPoints(2, 4, 5, 0);
// distanceBetweenPoints(2.34, 15.66, -13.55, -2.9985);

ПС: за по нагледно си начертах координатната система и спрямо двете точки образувах правоъгълен тиъгълник със страни "a" и "b", а "c" е хипотенузата или разстоянието между двете точки.