Формула за изчисляване на крайна оценка след изпит по Основи на програмирането

Здравейте! Можете ли да ми кажете как се изчислява крайната оценка на изпита по Основи на програмирането?