Programming Basics Ако си вземем пробния изпит той се брои като взет изпит и няма нужда да правим следващия ако сме доволни от оценката си,ако съм разбрал правилно.

Ако си вземем пробния изпит той се брои като взет изпит и няма нужда да правим следващия ако сме доволни от оценката си,ако съм разбрал правилно.