Проектиране на база данни.

Разработвам система с PHP, която използва MySQL база данни. Системата ще се състой от около 30 по малки системи. За всяка oт тях ще се съхранява сходна информация. Всяка една от тях обаче използва данни от една и обща таблица.За всеки ден във всяка система ще се въвеждат данни по около 20 ден за всяка. Може и повече да бъдат, зависи от броя на хората..

Въпросите са  ми следните:

1. Ако съхранявам всичко в една база данни и данните от системите в една таблица ще се натовари ли БД?.

2. Ако данните за системите ги разбия в отделни таблици?

3.Да създам ли за всяка система отделна БД?

В момента в БД има още около 80 таблици.

С оглед на това че информацията е много, кои от трите варианти да избера?

Благодаря Ви!