Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
Milko123 avatar Milko123 14 Точки

Exercise: DOM - Problem 02, JS

Здравейте,

На задача https://judge.softuni.bg/Contests/Compete/Index/1802#1 с решение https://pastebin.com/rie3Sv3V на ред 6 и 7, каква е разликата межди option.textContent и option.value (имам предвид, като опции, а не като фунционалност в задачата). Тоест option нещо, като keyvaluepair ли е и как падащото меню знае коя стойност да вземе?

Тагове:
0
JavaScript Advanced
Drakojan avatar Drakojan 13 Точки
Best Answer

option.textContent е това което се показва на потребителя, а в option.value можеш да сложиш друга стойност, която да си ползваш. Примерно ако отзад на бакенда имаш някаква енумерация Green = 1, Yellow = 2 etc. - искаш потребителя да си избира между Green и Yellow, а на бакенда да му подадеш направо 1 или 2. 

https://www.w3schools.com/tags/tag_option.asp - тук също е обяснено.

0
15/09/2020 01:59:19