Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
jeity avatar jeity 0 Точки

Зоо Магазин задача

Здравейте може ли да ми помогнете къде точно греша в дадения код

using Microsoft.VisualBasic.CompilerServices;
using System;
using System.Globalization;

namespace PetShop
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            double one_box_fooddog = 2.50;
            int otherdogfood = 4;
            int number of dogs = int.Parse(Console.ReadLine());
            int other animals = int.Parse(Console.ReadLine());
            int sumofdogs=((number of dogs*2.50);
            int sumofother(other animals*4);
            Console.WriteLine(sumofdogs);
            Console.WriteLine(sumofotherdogs);


 

0
Programming Basics
Axiomatik avatar Axiomatik 776 Точки

using System;

namespace PetShopForum
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            double one_box_fooddog = 2.50;
            int otherdogfood = 4;
            int amountDogs = int.Parse(Console.ReadLine());
            int otherAnimals = int.Parse(Console.ReadLine());
            double sumOfDogs = (amountDogs * one_box_fooddog);
            double sumOfOther = (otherAnimals * otherdogfood);

            Console.WriteLine(sumOfDogs);
            Console.WriteLine(sumOfOther);
        }
    }
}
 

0