Разлика между зададено по условие закръгляне и изискван от Judge резултат

Решение на задача  02. Radians to Degrees от First Steps in Coding - Exercise, за което на 17.09.2020 Judge отсъди 100/100:

import java.util.Scanner;
class Main {
  public static void main(String[] args) {
   Scanner scan = new Scanner(System.in);  
   double radians = Double.parseDouble(scan.nextLine());
   double degrees = radians * 180 / Math.PI;
   System.out.printf("%.0f", degrees);    
  }
}

На 04.10.2020 при копирано абсолютно същото решение от 17.09.2020 Judge отсъди 80/100.
На 04.10.2020 задачата беше решена и от Десислава Топузакова, като Judge също присъди 80/100.
На 10.10.2020 тествах същия код, но със закръгляне към по-ниска стойност, т.е. накрая със System.out.printf("%.0f", Math.floor(degrees));
Judge отсъди 100/100!

Идеята да пробвам с различно закръгляне дойде след като на 08.10.2020 при решаване на задача 05. Firm от Conditional Statements - More Exercises Judge отсъждаше 80/100 при спазване на зададеното в задачата условие за закръгляне на часовете към по-ниско цяло число. При закръгляне към по-голямо цяло число Judge отсъди 100/100.