Помощ за програмиране на Python

Така че тук е моят проблем: аз не съм програмист. Току-що започнах да уча Python преди няколко седмици и баш, професорът ми ме удря със задача, с която не съм почти оборудван. Честно казано не знам откъде да започна или какво да правя. Дори не съм написал никакъв код, защото не сме се научили как да правим нещо толкова сложно. В книгата дори няма полезен пример. Ако някой има някакви примерни уроци, ръководства, НИЩО, което би ми помогнало да разбера това, ще бъда толкова много благодарен. По-долу е заданието. Ще кача файла с данни при поискване за всеки, който също иска да му се стори.

В това задание ще анализирате данните за времето. Можете да намерите данните, като кликнете тук. Трябва да напишете програма на Python, която да прилага следните задачи: 10.0.0.0.1

Филтрирайте прикачения / свързан файл и запазете само следните колони: СТАНЦИЯ, ИМЕ / МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ДАТА, ВЪЗРАСТ, СНИГ. След това запазете филтрирания файл и го наименувайте filteredData.csv. За всяко ИМЕ / МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ изчислете средното количество сняг на месец. Запишете резултатите в два отделни .csv файла (единият за 2016 г., а другият за 2017 г.) именувайте файловете средна2016.csv и средна2017.csv За всяко ИМЕ / МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ изчислете общото / общото количество сняг на месец. Запазете резултатите в два отделни .csv файла (единият за 2016 г., а другият за 2017 г.) именувайте файловете total2016.csv и total2017.csv Сортирайте данните във файловете средна2016.csv и средна2017.csv. Съхранявайте само първите 3 места от всеки файл. Данните за първите 3 местоположения ще се съхраняват в един файл, наречете го top3.csv. Всяка колона във файла top3.csv ще съхранява резултатите за всяка година. По този начин файлът top3.csv ще има колоните 2016 и 2017. От 2-годишните данни намерете първите 10 показания / редове на AWND. Съхранявайте резултата във файл .csv файл и го именувайте top10AWND.csv. Новият файл ще има всички колони от filteredData.csv, но само първите 10 AWND. 192.168.1.254