Traveling Programing basics

Моля някой да ми обясни - не разбирам, защо в judge ми дава 0/100, а във Visual Studio изкарва правилните резултати?

Pastebin:         https://pastebin.com/Rje3N5bE

Благодаря!

 

1.Пътуване

Ани обича да пътува и иска тази година да посети няколко различни дестинации. Като си избере дестинация, ще прецени колко пари ще й трябват, за да отиде до там и ще започне да спестява. Когато е спестила достатъчно, ще може да пътува.

От конзолата всеки път ще се четат първо дестинацията и минималния бюджет, който ще е нужен за пътуването.

След това ще се четат няколко суми, които Ани спестява като работи и когато успее да събере достатъчно за пътуването, ще заминава, като на конзолата трябва да се изпише:

 "Going to {дестинацията}!"

Когато е посетила всички дестинации, които иска, вместо дестинация ще въведе "End" и програмата ще приключи.

Примерен вход и изход

Вход

Изход

Вход

Изход

Greece

1000

200

200

300

100

150

240

Spain

1200

300

500

193

423

End

Going to Greece!

Going to Spain!

France

2000

300

300

200

400

190

258

360

Portugal

1450

400

400

200

300

300

Egypt

1900

1000

280

300

500

End

Going to France!

Going to Portugal!

Going to Egypt!