Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
DimiPetrov avatar DimiPetrov 6 Точки

Moving Target - 20/100

Здравейте,

Затруднявам се с тази изпитна задача - https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/2305#2 - засега само 20/100.

Публикувам кода тук, тъй като в момента не мога да вляза в Pastebin:

function solve(arr) {

    let sequence = arr.shift().split(' ').map(Number);

    let commands = arr.shift();

    while (commands !== 'End'{

        let splitted = commands.split(' ');

        let command = splitted[0];

        let index = Number(splitted[1]);

        let value = Number(splitted[2]);

        switch (command{

            case 'Shoot': shoot(index, value); break;

            case 'Add': add(index, value); break;

            case 'Strike': strike(index, value); break;

        }

 

        function shoot(index, power) {

            if (sequence.includes(index)) {

                sequence[index-= power;

                if (sequence[index<= 0{

                    sequence.splice(index, 1);

                } else {

                    sequence.splice(index, 1, sequence[index]);

                }

            }

        }

    

        function add(index, value) {

            if (sequence.includes(index)) {

                sequence.splice(index, 0, value);

            } else {

                console.log(`Invalid placement!`);

            }

        }

    

        function strike(index, radius) {

            if (sequence.includes(index)) {

                if ((index + radius<= (sequence.length - 1&& (index - radius>= 0{

                    sequence.splice((index - radius), (radius * 2 + 1));

                } else {

                    console.log(`Strike missed!`);

                }

            }

        }

        commands = arr.shift();

    }

    console.log(sequence.join('|'));

}

 

solve([

    '52 74 23 44 96 110',

    'Shoot 5 10',

    'Shoot 1 80',

    'Strike 2 1',

    'Add 22 3',

    'End'

]

)

0
JavaScript Fundamentals
Axiomatik avatar Axiomatik 1243 Точки

Best,

 

function solve(arr) {

 

let sequence = arr.shift().split(' ').map(Number);

 

let commands = arr.shift();

 

while (commands !== 'End') {

 

let splitted = commands.split(' ');

 

let command = splitted[0];

 

let index = Number(splitted[1]);

 

let value = Number(splitted[2]);

 

switch (command) {

 

case 'Shoot': shoot(index, value); break;

 

case 'Add': add(index, value); break;

 

case 'Strike': strike(index, value); break;

 

} 

function shoot(index, power) {

 

if (sequence[index]) {

 

sequence[index] -= power;

 

if (sequence[index] <= 0) {

 

sequence.splice(index, 1);

 

}

// else {

 

// sequence.splice(index, 1, sequence[index]);

 

// }

 

}

 

} 

function add(index, value) {

 

if (index >= 0 && index < sequence.length) {

 

sequence.splice(index, 0, value);

 

} else {

 

console.log(`Invalid placement!`);

 

}

 

} 

function strike(index, radius) {

 

const radiusRange = 1 + (radius * 2);

const radiusStart = index - radius;

const radiusEnd = index + radius;

 

if (radiusStart >= 0 && radiusEnd < sequence.length) {

 

sequence.splice(radiusStart, radiusRange);

 

} else {

 

console.log(`Strike missed!`);

 

}

 

}

 

commands = arr.shift();

}

 

console.log(sequence.join('|'));

}

1
DimiPetrov avatar DimiPetrov 6 Точки

Благодаря!

0
Dany88 avatar Dany88 2 Точки

Здравей моето решение на Java https://pastebin.com/FcHMLD62  100/100

0
DimiPetrov avatar DimiPetrov 6 Точки

Благодаря!

0