Някой знае ли как се решава задачата за Стабилен полет от олимпиадата на НБУ 2018 година

Задача I. Стабилен полет

 

При полет на самолет от особена важност за сигурността на пасажерите и екипажа е поддържането на сравнително постоянна височина. Затова, прецизна апаратура непрекъснато следи височината на полета в метри и записва всяка секунда получените резултати. В зависимост от метеорологичните условия за всеки полет се определя константа H и един интервал от времетраенето на полета се нарича H-стабилен, ако абсолютната стойност на разликата на кои да е две измервания в интервала не надвишава H. Зададени са N-те измервания на височината на един полет и константата H. Напишете програма, която да определи дължината на най-дългия H-стабилен интервал на този полет.  

Вход: На първия ред на стандартния вход ще бъде зададен броят на тестовете. Първият ред на всеки тест ще съдържа целите числа N и H (5 ≤ N ≤ 1000000, 3 ≤ T ≤ 1000), разделени с един интервал, а вторият ред – N-те измервания по време на полета. Измерванията са цели положителни числа, не надвишаващи 10000, също разделени с по един интервал.

Изход: За всеки тест програмата трябва да изведе на отделен ред на стандартния изход  дължината на най-дългия H-стабилен интервал по време на полета.

Пример

Вход

Изход

1

9 3

1005 1001 1003 1005 1008 1006 1006 1009 1010

4