Банков превод

Здравейте,

Бих желала да осъщевя банков превод през токън и онлайн. Аз съм на 13 и, като задължено лице може да излезе само майка ми, с което Вашите изисквания за попълване на документа като задължено лице ще бъдат нарушени. Срока ми е в други ден. Отговорете ASAP.

Благодаря!