Loading...
PlamenNeykov avatar PlamenNeykov 3 Точки

Проблем с задача " Ad Astra".

Здравейте,

Примерните входове от задачата минават, но в "Djudje" повечето тестове не минават (дава 16/100). Пробвах с различни "regex" - a, но резултата е същия. Моля за съдействие. Кода е:

 

import java.util.LinkedHashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Scanner;
import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern;

public class ExamTask___AdAstra {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    //10:38

    String input = scanner.nextLine();
    Pattern pattern = Pattern.compile
        ("(#|\\|)(?<item>[A-Za-z ]+)\\1(?<termin>\\d+\\/\\d+\\/\\d{2})\\1(?<calorie>\\d+)");
// ((\#)|(\|))(?<item>(\w+)|((\w+)( )(\w+)))((\#)|(\|))(?<termin>(([0-2])([0-9])(\/)){2}(\d{2}))(((\|)|(\#))(?<calorie>(\d+))((\|)|(\#)))
    Matcher correctInput = pattern.matcher(input);

    String separateItem = "";
    int calorieSeparateInput = 0;
    String date = "";

    int sumCalories = 0;

    Map<String,Integer> itemAndCalories = new LinkedHashMap<>();
    Map<String,String> itemAndDate = new LinkedHashMap<>();

    while (correctInput.find()) {

      separateItem = correctInput.group("item");
      calorieSeparateInput = Integer.parseInt(correctInput.group("calorie"));
      date = correctInput.group("termin");

      itemAndCalories.put(separateItem,calorieSeparateInput);
      itemAndDate.put(separateItem,date);

      sumCalories +=calorieSeparateInput;

    }

    int limitDays = sumCalories/2000;

    //    You have food to last you for: 9 days!
    //    Item: Fish, Best before: 24/12/20, Nutrition: 8500

    if (limitDays>0) {
      System.out.printf("You have food to last you for: %d days!%n", limitDays);

      for (Map.Entry<String, String> element : itemAndDate.entrySet()) {
        String itemName = element.getKey();
        System.out.printf("Item: %s, Best before: %s, Nutrition: %d%n", element.getKey(),element.getValue(),itemAndCalories.get(itemName));
      }

    } else {
      System.out.println("You have food to last you for: 0 days!");

    }  }
}

 

Благодаря за съдействието.

 

Тагове:
0
Java Fundamentals
MartinBG avatar MartinBG 4803 Точки
Best Answer

Има няколко проблема с решението.

 1. Регекса не е достатъчно прецизен спрямо условието.
  Ето примерен вариант, който покрива изискванията на условието:
  (#|\\|)(?<item>[A-Za-z ]+)\\1(?<termin>\\d{2}/\\d{2}/\\d{2})\\1(?<calorie>\\d{1,5})\\1


   

 2. Междинно пазите валидните продукти в Map, но по този начин губите продукти, които са с еднакви имена.

  Например при вход:
  #Bread#19/03/21#4000##Bread#19/03/21#4000#

  Програмата ще изведе:
  You have food to last you for: 4 days!
  Item: Bread, Best before: 19/03/21, Nutrition: 4000


  Вместо:
  You have food to last you for: 4 days!
  Item: Bread, Best before: 19/03/21, Nutrition: 4000
  Item: Bread, Best before: 19/03/21, Nutrition: 4000


Ето примерно решение на проблем №2:

  public static void main(String[] args) {
    // ...
    List<String> items = new ArrayList<>();

    while (correctInput.find()) {
      // ...

      items.add(String.format("Item: %s, Best before: %s, Nutrition: %d",
          separateItem, date, calorieSeparateInput));
    }

    // ...

    if (limitDays > 0) {
      // ...
      items.forEach(System.out::println);
    } else {
      // ..
    }
  }


 

0
PlamenNeykov avatar PlamenNeykov 3 Точки

Благодаря за съдействието. 

1
johnmark4132 avatar johnmark4132 0 Точки

Hey! I would like to thank you for the code. I need this for many days. GBWhatsApp Pro

0
deyanp19 avatar deyanp19 0 Точки

Защо колориите са хванати

\d{1,5})\\1

от 1 до 5, това означава че и 99999 също е валидно число, което не отговаря на границата от 10 хил.

0
kdew0 avatar kdew0 8 Точки

Решение на C#, което дава 100/100. :)

И при мен имаше проблем, даваше ми 83 точки. Работата беше там, че иска поне 1 символ за името на продукта.

https://pastebin.com/Gwbs8qYt

0
31/07/2021 14:03:51
astankin avatar astankin 5 Точки

Едно решение на Python от мен.

import re

text = input()
pattern = r"([?<=#|\|])([a-zA-Z ]+)\1(\d{2}\/\d{2}\/\d{2})\1(\d+)\1"
matches = re.findall(pattern, text)
total_calories = 0
for elem in matches:
  calories = int(elem[3])
  total_calories += calories
days = total_calories // 2000
print(f"You have food to last you for: {days} days!")
for el in matches:
  print(f"Item: {el[1]}, Best before: {el[2]}, Nutrition: {el[3]}")
0
Можем ли да използваме бисквитки?
Ние използваме бисквитки и подобни технологии, за да предоставим нашите услуги. Можете да се съгласите с всички или част от тях.
Назад
Функционални
Използваме бисквитки и подобни технологии, за да предоставим нашите услуги. Използваме „сесийни“ бисквитки, за да Ви идентифицираме временно. Те се пазят само по време на активната употреба на услугите ни. След излизане от приложението, затваряне на браузъра или мобилното устройство, данните се трият. Използваме бисквитки, за да предоставим опцията „Запомни Ме“, която Ви позволява да използвате нашите услуги без да предоставяте потребителско име и парола. Допълнително е възможно да използваме бисквитки за да съхраняваме различни малки настройки, като избор на езика, позиции на менюта и персонализирано съдържание. Използваме бисквитки и за измерване на маркетинговите ни усилия.
Рекламни
Използваме бисквитки, за да измерваме маркетинг ефективността ни, броене на посещения, както и за проследяването дали дадено електронно писмо е било отворено.