NUnit tests

При добавяне на проект за тестване NUnit test project(.NET core). Програмата извежда грешка и ми подчертава using-а за NUnit. 


Error    CS0246    The type or namespace name 'NUnit' could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)   

Ако добавя Class Library(,NET Core) и опитам да инсталирам пакетите за тастване (NUnit, Nunit Test3 Adapter,...)Не се инсталират.

Ако някой се е сблъсквал с този проблем моля за помощ!