Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
StefanBuchvarov avatar StefanBuchvarov 0 Точки

Проблем относно сортирането в изпита JS Advanced Exam - 24 Oct 2020

В условието на задачата пише следното: 

If there is another Lecture with the same Module:

The lectures should be sorted by DATE! The date is separated with slashes (/) and the separator between the date and time is a minus sign.

Hint: The format of the date allows alphabetical sort.

 

Не мога да открия начин, по който да сортирам лекциите по дата. Кода ми е следния:

function solve() {

    let lectureName = document.getElementsByName("lecture-name");

    let lectureDate = document.getElementsByName("lecture-date");

    let lectureModule = document.getElementsByName("lecture-module");

 

    let addButton = document.querySelector("button");

 

    addButton.addEventListener('click', e => {

        e.preventDefault();

 

        let date = lectureDate[0].value.replaceAll("-", "/");

        date = date.replaceAll("T", " - ");


 

        let divModules = document.getElementsByClassName("modules");

 

        let div = "";

        if (document.getElementById(lectureModule[0].value)) {

            div = document.getElementById(lectureModule[0].value);


 

        } else {

            div = document.createElement("div");

            div.classList.add("module");

            div.id = lectureModule[0].value;

            

            let h3 = document.createElement("h3"); 

            h3.innerHTML = lectureModule[0].value;

            div.appendChild(h3);

        }

 

        let ul = document.createElement("ul");

 

        let li = document.createElement("li");

        li.classList.add("flex");

 

        let h4 = document.createElement("h4");

        h4.innerHTML = `${lectureName[0].value} - ${date}`; //Arrays - 2020//09/17 - 18:00

 

        let button = document.createElement("button");

        button.classList.add("red");

        button.innerHTML = "Del"; //[Del]


 

        li.appendChild(h4);

        li.appendChild(button);

        

        ul.appendChild(li);

 

        div.appendChild(ul);

 

        divModules[0].appendChild(div);

 

        button.addEventListener('click', e => {

            e.preventDefault();

 

            div.removeChild(ul);  

            if (div.childElementCount === 1) {

                divModules[0].removeChild(div);

            }

            

        })

    })

 

};

 

Линк към изпита: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/2590#0

Благодаря за помощта!

 

0
JavaScript Advanced