Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
MartinBG avatar MartinBG 3751 Точки

Основните грешки бяха две:

 •  for цикъл до budjet - трябва да е while (saved < budjet)
 • числата, които се подават от конзолата не са само цели (int -> double)

Оправеното решение:

import java.util.Scanner;
 
public class ExamPreparation {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
 
    String destination = scan.nextLine();
 
    while (!destination.equals("End")){
      double needed = Double.parseDouble(scan.nextLine());
 
      double saved = 0.0;
      while (saved < needed){
        saved += Double.parseDouble(scan.nextLine());
      }
     
      System.out.printf("Going to %s!%n", destination);
     
      destination = scan.nextLine();
    }
 
  }
}
 

Питайте, ако има нещо неясно.

0
MihailDragodanov avatar MihailDragodanov 1 Точки

Здрасти Марти, благодаря за помощта! 

1