Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
DStanev avatar DStanev 3 Точки

задача Вендинг

Здрвейте, 

не мога да разбера защо гърми парсването на coin когато използвам 0.5 , възможно и  да е от точката или греша друго 

using System;

namespace ConsoleApp6
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string coin = Console.ReadLine();
            double total = 0;
            string orders = "";
            while (coin != "start")
            {
                double curCoin = Double.Parse(coin);
                total += curCoin;
                if (curCoin != 0.1 && curCoin!= 0.2 && curCoin !=0.5 && curCoin!=1 && curCoin!= 2)
                {
                    Console.WriteLine($"Cannot accept {curCoin}");
                    total -= curCoin;
                }
                coin = Console.ReadLine();
            }
            while (orders!="End" && total>=0)
            {
                orders = Console.ReadLine();
                if (orders != "Nuts" && orders != "Water" && orders != "Crisp" && orders != "Soda" && orders != "Coke")
                {
                    Console.WriteLine("Invalid product");
                }
                if (orders == "Nuts" && total >= 2.0)
                {
                    Console.WriteLine($"Purchased {orders}");
                    total -= 2.0;
                }
                else
                {
                    Console.WriteLine("Sorry, not enough money");
                }
                if (orders == "Water" && total >= 0.7)
                {
                    total -= 0.7;
                }
                else
                {
                    Console.WriteLine("Sorry, not enough money");
                }
                if (orders == "Crisp" && total >= 1.5)
                {
                    total -= 1.5;
                }
                else
                {
                    Console.WriteLine("Sorry, not enough money");
                }
                if (orders == "Soda" && total >= 0.8)
                {
                    total -= 0.8;
                }
                else
                {
                    Console.WriteLine("Sorry, not enough money");
                }
                if (orders == "Coke" && total >= 1.0)
                {
                    total -= 1.0;
                }
                else
                {
                    Console.WriteLine("Sorry, not enough money");
                }
                
            }
            if (orders == "End" )
            {
                Console.WriteLine($"Change: {total:f2}");
            }
            

        }

    }
}

Тагове:
0
Fundamentals Module
PetarNeshkov5360 avatar PetarNeshkov5360 23 Точки

Здравей! Изпращам примерно решение!

https://pastebin.com/if2HGV6X

0
krum_43 avatar krum_43 680 Точки

Здравей колега,

Не си дал линк към условито на задчата,ноима няколко варианта за евентуална грешка при парсването:

 double curCoin = Double.Parse(coin);

1) Както си споменал възможно е при тебе разделитела да не е точка.

2) Входа ,който се подава не е от тип double.(н.р. при coin="Ivan" парсването е невъзможно.)

0