Къде да отида нататък с изучаването на разширени Java концепции?

И така, аз програмирам в Java от няколко години и съм изградил няколко малки хоби приложения. Чувствам се много комфортно в Java https://mobdro.bio/ и най-често срещаните идиоми за програмиране.

Наскоро исках да разширя знанията си за Java, така че научих за ламбдите и потоците. Учуди ме. Беше като скрита златна мина, която беше там през цялото време, но просто никога не я използвах. Това изцяло промени начина, по който мисля за структурите и списъците с данни.

Какви други специфични теми за програмиране / Java трябва да науча? Наистина не знам къде да отида по-нататък с изучаването на програмирането и езика Java.