DB Apps: лаб и изпит

Колеги, сигурно знаете, че имаме лека промяна в разписанието за DB Apps курса. Ето какво следва до края на курса:

  • 16 март (понеделник, 18-22 часа) - MongoDB and Redis
  • 19 март (четвъртък, 18-22 часа) - Lab
  • 23 март (понеделник, 10-18 часа) - защити на teamwork проекти
  • 25 март (сряда, 18-22 часа) - подготовка за изпит
  • 28 март (събота, 14:30-20:30) - изпит

Допълнителната тема за PHP ORM отпада поради липса на лектор.

Както обикновено, ще ви пратим график за защитите на проектите + покана за изпита по e-mail.