Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
krum_43 avatar krum_43 651 Точки

Може ли линк към условието?

В системата няма задача с това име,макар и  че и аз съм я решавал и имам някакъв код..

https://pastebin.com/9tmDeEHV

1
nadejda91iv avatar nadejda91iv 11 Точки

Разбира се,извинявам се .

Това е задачата:

https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/1275#0

Благодаря!

0
Axiomatik avatar Axiomatik 1469 Точки
using System;

namespace _1._Encrypt__Sort_and_Print_Array
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());
      int[] nameNumbers = new int[n];
      //int vowel = 0;
      //int consonant = 0;

      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        int sum = 0;
        string name = Console.ReadLine();
        int lenght = name.Length;

        foreach (var element in name)
        {
          int vowel = 0;
          int consonant = 0;
          //if (element == 'a' || element == 'e' || element == 'o' || element == 'y' || element == 'u' || element == 'i')
          if (element == 'a' ||
            element == 'e' ||
            element == 'o' ||
            element == 'u' ||
            element == 'i' ||
            element == 'A' ||
            element == 'E' ||
            element == 'O' ||
            element == 'U' ||
            element == 'I' 
            )
          {
            vowel = element * lenght;
          }
          else
          {
            consonant = element / lenght;
          }

          sum += vowel + consonant;
        }

        nameNumbers[i] = sum;
      }

      int[] sortedNumbers = new int[n];

      // SHORT VARIANT
      Array.Sort(nameNumbers);

      foreach (var num in nameNumbers)
      {
        Console.WriteLine(num);
      }

      // LONG VARIANT
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        int currentNumber = int.MaxValue;
        int index = 0;

        for (int j = 0; j < n; j++)
        {
          int num = nameNumbers[j];

          if (num < currentNumber)
          {
            currentNumber = num;
            index = j;
          }
        }
        
        nameNumbers[index] = int.MaxValue;
        sortedNumbers[i] = currentNumber;
      }

      foreach (var num in sortedNumbers)
      {
        Console.WriteLine(num);
      }
    }
  }
}

 

1
MartinBG avatar MartinBG 3861 Точки

Има няколко проблема в решението:

 • работи само за малки гласни букви
 • приема за гласна буквата "y", докато в англ. език тя е променлива
 • не сортира кодираните имена, преди да ги изведе на конзолата

Колегата @Axiomatik вече е дал вариант на оправеното решение, но ето едно и от мен:

using System;
using System.Linq;

namespace Encrypt_Sort_and_Print_Array
{
  internal static class Program
  {
    private static void Main()
    {
      var vowels = "aeouiAEOUI".ToCharArray();
      var namesCount = int.Parse(Console.ReadLine());
      var encoded = new int[namesCount];
      
      for (var i = 0; i < namesCount; i++)
      {
        var name = Console.ReadLine().Trim();
        var lenght = name.Length;
        
        /* // with LINQ
         encoded[i] = name.ToCharArray()
          .Select(element => vowels.Contains(element)
            ? element * lenght
            : element / lenght)
          .Sum();*/
        
        foreach (var element in name)
        {
          encoded[i] += vowels.Contains(element)
            ? element * lenght
            : element / lenght;
        }
      }

      Array.Sort(encoded);

      Console.WriteLine(string.Join(Environment.NewLine, encoded));
    }
  }
}

 

1