деплойване на war file директно в сървъра Apache tomEE

Здравейте, имам нужда от малко помощ проекта ми  е на JAVA EE, JPA, EJB. В Intelij го деплойвам с apache-tomee-webrofil 8.0.1

И няма проблем тръгва на localhost8080  и си работи без грешка.

Но като се опитах да деплойна war file директно в localhost-a на Apache tomEE ми дава дези грешки (тоест директно в сървъра)

 

FAIL - Application at context path [/] could not be started
FAIL - Encountered exception [org.apache.catalina.LifecycleException: Failed to start component [StandardEngine[Catalina].StandardHost[localhost].StandardContext[]]]

И на localhost8080  -> HTTP status 404 - NOT Found

Description The origin server did not find a current representation for the target resource or is not willing to disclose that one exists.

Търсих решение в интернет, но нищо не  ми помагна.

Ето го pom.xml   ->  https://pastebin.com/PDtvieSd

Благодаря ви!