Работа с Google script

Здравейте ! Някой може ли да посочи линк с описание как да добавим някакво скриптово указание към вече създаден гугъл формуляр ? Например: Рецепиента получаващ формуляра в пощата си избира да речем отговор "Да" и връща отговора. Когато създателя на формуляра получи отговор "Да", трябва чрез прикрепен скрипт да върне автоматичен отговор на рецепиента от вида "Вашият пореден номер е 1, 2 и т.н.". Как може да се осъществи това - как се свързва скрипта и откъде ? И същевременно как ще изглежда функцията с увеличаване на поредния номер ? Знам, че много избързвам, но от едно училище се интересуват от този сюжет. Учил съм Python, но до фундаментално ниво и не съм запознат с уеб подробностите.