Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
MartinBG avatar MartinBG 3828 Точки
Best Answer

Условието на задачата е некоректно в тази си част:

Constraints:
1 ≤ N ≤ 50

Тестът, който гърми е с вход 0 и очаква като резултат да му се върне 0. 

   if (wantedNumber == 0) {
     System.out.println(0);
   } else if (wantedNumber <= 2) {
     System.out.println(1);
   } else { //...

 

0
TugayKafa avatar TugayKafa 3 Точки

Благодаря Ви!

1