По темата курсов проект и избор на сайт

Сега и аз да питам за Екипната работа,  да кажем двама души дали могат да работят по един и същ проект, респективно сайт?

И какво означава това:

"Това трябва да се обмисли организационно. Опитваме се да спазим доколкото е възможно практиката на курсове в СофтУни.

Записвам го към въпросите за обсъждане и мисля, че до към тази събота ще дадем предложение."

След като трябва да си предадем домашните до Петък, а Вие ще ни дадете отговор в Събота.

Очаквам отговор от Ваша страна.

Благодаря Ви предварително.