"07. Easter Gifts" от "Lists Basics - Exercise"

https://pastebin.com/AQPjMecT

Оценка 60/100. Моля за помощ.

Получих помощ от ментор и извърших редакция на кода:

https://pastebin.com/etaPg93g

Резултатът се повиши на 70/100. 

Получих втора помощ от ментор и вече всичко е ОК.