9. Help please ..-Озеленяване на дворове -решение на задача ?

Може ли някой да ми реши тази задача  с коментари в нея за да вникна защо не ми се получава предварително благодаря ?

.....Божидара разполага с няколко къщи на Черноморието и желае да озелени дворовете на някои от тях, като по този начин създаде уютна обстановка и комфорт на гостите си, като за целта е наела фирма.

Напишете програма, която изчислява необходимите средства, които Божидара ще трябва да заплати на фирмата изпълнител на проекта. Цената на един кв. м. е 7.61лв със ДДС. Тъй като нейният двор е доста голям, фирмата изпълнител предлага 18% отстъпка от крайната цена.

Вход

От конзолата се прочита само един ред:

 1. Кв. метри, които ще бъдат озеленени – реално число в интервала [0.00… 10000.00]

Изход

На конзолата се отпечатват два реда:

 • "The final price is: {крайна цена на услугата} lv."
 • "The discount is: {отстъпка} lv."
 • Примерен вход и изход

  Вход

  Изход

  Обяснения

  550

   

  The final price is: 3432.11 lv.

  The discount is: 753.39 lv.

  Пресмятаме цената за озеленяване на целия двор:

  550 * 7.61 = 4185.5 лв.

  Приспадаме отстъпката от общата сума:

  0.18 * 4185.5 = 753.39 лв.

  Калкулираме крайната цена на услугата:

  4185.5– 753.39 à 3432.11 лв.

  150

   

  The final price is: 936.03 lv.

  The discount is: 205.47 lv.