Четни / нечетни позиции

//Реално работи правилно но в judge получавам винаги 0/100 защоо??????????????????????? using System; namespace ChetniNechetniPositsii { class Program { static void Main(string[] args) { int n = int.Parse(Console.ReadLine()); double[] arr = new double[n+1]; double oddsum = 0; double oddMin = int.MaxValue; double oddmax = int.MinValue; double Evensum = 0; double Evenmin = int.MaxValue; double EvensMax = int.MinValue; for (int i=1; i arr[i]) { oddMin = arr[i]; } } if (i % 2 == 0) { Evensum += arr[i]; if (EvensMax arr[i]) { Evenmin = arr[i]; } } } if (oddMin == int.MaxValue && oddmax != int.MinValue && oddMin != int.MaxValue ) { Console.WriteLine($"OddSum={oddsum:f2},"); Console.WriteLine($"OddMin=No,"); Console.WriteLine($"OddMax={oddmax:f2}"); } else if (oddmax == int.MinValue && oddMin != int.MaxValue) { Console.WriteLine($"OddSum={oddsum:f2},"); Console.WriteLine($"OddMin={oddMin:f2},"); ; Console.WriteLine($"OddMax=No"); } else if (oddMin == int.MaxValue && oddmax == int.MinValue) { Console.WriteLine($"OddSum={oddsum:f2},"); Console.WriteLine($"OddMin=No,"); Console.WriteLine($"OddMax=No"); } else { Console.WriteLine($"OddSum={oddsum:f2},"); Console.WriteLine($"OddMin={oddMin:f2},"); Console.WriteLine($"OddMax={oddmax:f2}"); } if (Evenmin == int.MaxValue && EvensMax!=int.MinValue && Evenmin!=int.MaxValue) { Console.WriteLine($"EvenSum={Evensum:f2},"); Console.WriteLine($"EvenMin=No,"); Console.WriteLine($"EvenMax={EvensMax:f2}"); } else if (EvensMax == int.MinValue && Evenmin != int.MaxValue) { Console.WriteLine($"EvenSum={Evensum:f2},"); Console.WriteLine($"EvenMin={Evenmin:f2},"); ; Console.WriteLine($"EvenMax=No"); } else if (Evenmin == int.MaxValue && EvensMax == int.MinValue) { Console.WriteLine($"EvenSum={Evensum:f2},"); Console.WriteLine($"EvenMin=No,"); Console.WriteLine($"EvenMax=No"); } else { Console.WriteLine($"EvenSum={Evensum:f2},"); Console.WriteLine($"EvenMin={Evenmin:f2},"); ; Console.WriteLine($"EvenMax={EvensMax:f2}"); } } } }