Валидиране на придобити знания

Искам да запиша няколко модула наведнъж но системата не ми позволява. Освен това мога ли да прескоча някои модули примерно Fundamentals Module?