Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
zdravkostov avatar zdravkostov 4 Точки

11. *Array Manipulator, Java, 40/100

package JavaFundamentals;

import java.util.Scanner;

public class ArrayManipulator {
  public static void main(String[] args) {

    Scanner scan = new Scanner(System.in);

    String[] stringNumbers = scan.nextLine().split(" ");
    int[] intNumbers = new int[stringNumbers.length];

    for (int i = 0; i < stringNumbers.length; i++) {
      intNumbers[i] = Integer.parseInt(stringNumbers[i]);
    }

    String nextManipulation = scan.nextLine();
    int subNumber;
    int index;
    int theMostNumber;
    while (!nextManipulation.equals("end")) {
      String[] currentCommand = nextManipulation.split(" ");
      switch (currentCommand[0]) {
        case "exchange":
          index = Integer.parseInt(currentCommand[1]);
          if (index > intNumbers.length - 1) {
            System.out.println("Invalid index");
            break;
          }
          exchange(index, intNumbers);
          break;

        case "max":
          theMostNumber = Integer.MIN_VALUE;
          switch (currentCommand[1]) {
            case "even":
              maxEven(intNumbers, theMostNumber);
              break;
            case "odd":
              maxOdd(intNumbers, theMostNumber);
              break;
          }
          break;

        case "min":
          theMostNumber = Integer.MAX_VALUE;
          switch (currentCommand[1]) {
            case "even":
              minEven(intNumbers, theMostNumber);
              break;
            case "odd":
              minOdd(intNumbers, theMostNumber);
              break;
          }
          break;

        case "first":
          subNumber = Integer.parseInt(currentCommand[1]);
          if (subNumber > intNumbers.length) {
            System.out.println("Invalid count");
            break;
          }
          switch (currentCommand[2]) {
            case "even":
              firstEven(intNumbers, subNumber);
              break;
            case "odd":
              firstOdd(intNumbers, subNumber);
              break;
          }
          break;

        case "last":
          subNumber = Integer.parseInt(currentCommand[1]);
          if (subNumber > intNumbers.length) {
            System.out.println("Invalid count");
            break;
          }
          switch (currentCommand[2]) {
            case "even":
              lastEven(intNumbers, subNumber);
              break;
            case "odd":
              lastOdd(intNumbers, subNumber);
              break;
          }
          break;
      }
      nextManipulation = scan.nextLine();
    }

    System.out.print("[");
    for (int i = 0; i < intNumbers.length; i++) {
      if (i != 0) {
        System.out.print(", " + intNumbers[i]);
      } else {
        System.out.print(intNumbers[i]);
      }
    }
    System.out.println("]");

  }

  public static void exchange(int index, int[] array) {
    int counter = 0;
    for (int i = 0; i < array.length; i++) {    //count the elements after given index
      if (i > index) {
        counter++;
      }
    }
    int[] secondArray = new int[counter];
    int secondIndex = 0;
    for (int i = index + 1; i < array.length; i++) {   //put them in different array
      secondArray[secondIndex] = array[i];
      secondIndex++;
    }
    secondIndex = array.length - 1;
    for (int i = index; i >= 0; i--) {   //fill their gaps with the starting array, AKA shift them all (counter) times right
      array[secondIndex] = array[i];
      secondIndex--;
    }
    for (int i = 0; i < counter; i++) {   //fill the new gaps from the starting array with the elements from the second array
      array[i] = secondArray[i];
    }
  }

  public static void maxEven(int[] array, int theBiggestEvenNumber) {
    boolean found = false;
    int index = 0;
    for (int i = 0; i < array.length; i++) {
      if (array[i] >= theBiggestEvenNumber && array[i] % 2 == 0) {
        found = true;
        index = i;
        theBiggestEvenNumber = array[i];
      }
    }
    if (found == false) {
      System.out.println("No matches");
    } else {
      System.out.println(index);
    }
  }

  public static void maxOdd(int[] array, int theBiggestOddNumber) {
    boolean found = false;
    int index = 0;
    for (int i = 0; i < array.length; i++) {
      if (array[i] >= theBiggestOddNumber && array[i] % 2 == 1) {
        found = true;
        index = i;
        theBiggestOddNumber = array[i];
      }
    }
    if (found == false) {
      System.out.println("No matches");
    } else {
      System.out.println(index);
    }
  }

  public static void minEven(int[] array, int theSmallestEvenNumber) {
    boolean found = false;
    int index = 0;
    for (int i = 0; i < array.length; i++) {
      if (array[i] <= theSmallestEvenNumber && array[i] % 2 == 0) {
        found = true;
        index = i;
        theSmallestEvenNumber = array[i];
      }
    }
    if (found == false) {
      System.out.println("No matches");
    } else {
      System.out.println(index);
    }
  }

  public static void minOdd(int[] array, int theSmallestOddNumber) {
    boolean found = false;
    int index = 0;
    for (int i = 0; i < array.length; i++) {
      if (array[i] <= theSmallestOddNumber && array[i] % 2 == 1) {
        found = true;
        index = i;
        theSmallestOddNumber = array[i];
      }
    }
    if (found == false) {
      System.out.println("No matches");
    } else {
      System.out.println(index);
    }
  }

  public static void firstEven(int[] array, int numberOfNumbers) {
    int counter = 0;
    System.out.print("[");
    for (int i = 0; i < array.length; i++) {
      if (array[i] % 2 == 0) {
        if (counter == 0) {
          System.out.print(array[i]);
        } else {
          System.out.print(", " + array[i]);
        }
        counter++;
        if (counter == numberOfNumbers) {
          break;
        }
      }
    }
    System.out.println("]");
  }

  public static void firstOdd(int[] array, int numberOfNumbers) {
    int counter = 0;
    System.out.print("[");
    for (int i = 0; i < array.length; i++) {
      if (array[i] % 2 == 1) {
        if (counter == 0) {
          System.out.print(array[i]);
        } else {
          System.out.print(", " + array[i]);
        }
        counter++;
        if (counter == numberOfNumbers) {
          break;
        }
      }
    }
    System.out.println("]");
  }

  public static void lastEven(int[] array, int numberOfNumbers) {
    int counter = 0;
    System.out.print("[");
    for (int i = array.length - 1; i >= 0; i--) {
      if (array[i] % 2 == 0) {
        if (counter == 0) {
          System.out.print(array[i]);
        } else {
          System.out.print(", " + array[i]);
        }
        counter++;
        if (counter == numberOfNumbers) {
          break;
        }
      }
    }
    System.out.println("]");
  }

  public static void lastOdd(int[] array, int numberOfNumbers) {
    int counter = 0;
    System.out.print("[");
    for (int i = array.length - 1; i >= 0; i--) {
      if (array[i] % 2 == 1) {
        if (counter == 0) {
          System.out.print(array[i]);
        } else {
          System.out.print(", " + array[i]);
        }
        counter++;
        if (counter == numberOfNumbers) {
          break;
        }
      }
    }
    System.out.println("]");
  }

}
Тагове:
0
Java Fundamentals
zdravkostov avatar zdravkostov 4 Точки

Тестовете, на които мога да си мина грешката са ми правилни.

Не съм согурен къде ми е грешката.

0
MANEKENA avatar MANEKENA 118 Точки
case "exchange":
          index = Integer.parseInt(currentCommand[1]);
          if (index > intNumbers.length - 1) {

още на първия ти кейс имаш проблем , подаденият индекс може и да е < 0 

if (index > intNumbers.length - 1 || index <0 ) - така трябва да ти изглежда проверката

не съм гледал кода надолу защото ще ми отнеме доста време  , направо ще ти дам моя код за да си сравниш:

https://github.com/Petrov-connect/Java-Fundamentals/blob/master/Methods/ArrayManipulator.java

0
zdravkostov avatar zdravkostov 4 Точки

Благодаря!

0