Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
StefanBuchvarov avatar StefanBuchvarov 0 Точки

Проблем със задача 03. Pizza place от JS Advanced - Exam Prep 1 - 12.02.2021

Здравейте,

Решавам задачата 03. Pizza place, unit test задача, обаче когато пусна следния код в judge, ми дава 0/100, макар че работи безпроблемно в програмата. Може ли някой да ми помогне?

Благодаря предварително!

Линк към задачата: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/2860#2

Кода ми: 

const {makeAnOrder, getRemainingWork, orderType} = require('./pizza.js');

const chai = require('chai');

 

describe("pizza", function() {

    describe("makeAnOrder", function() {

 

        it("Should return Correct w/ food & drink", function() {

            chai.assert.equal(makeAnOrder({orderedPizza: "the name of the pizza", orderedDrink: "the name of the drink"}),"You just ordered the name of the pizza and the name of the drink.");

        });

 

        it("Should return Correct w/ food", function() {

            chai.assert.equal(makeAnOrder({orderedPizza: "the name of the pizza."}),"You just ordered the name of the pizza.");

        });

 

        it("Should return Error when !orderedPizza", function() { //HOW TO MAKE AN ERROR!

            chai.assert.throw(() => {

                makeAnOrder({});

            }, 'You must order at least 1 Pizza to finish the order.');

        });

     });


 

     describe("getRemainingWork", function() {

 

        it("Should return Correct when READY", function() {

            chai.assert.equal(getRemainingWork([{pizzaName: "the name of the pizza", status: "ready"}]), "All orders are complete!");

        });

 

        it("Should return Correct when PREPARING", function() {

            chai.assert.equal(getRemainingWork([{pizzaName: "the name of the pizza", status: "preparing"}]), "The following pizzas are still preparing: the name of the pizza.");

        });

     });


 

     describe("orderType", function() {

 

        it("Should return Correct when CARRY OUT", function() {

            chai.assert.equal(orderType(50, "Carry Out"), 45);

        });

 

        it("Should return Correct when DELIVERY", function() {

            chai.assert.equal(orderType(50, "Delivery"), 50);

        });

     });

});


 

0
JavaScript Advanced
Radul avatar Radul 8 Точки

Без първите два реда Chai и makeOnOrder.

0