Помощ за задача 03. Comments от Associative Arrays - More Exercise - JS Fundamentals

Код:
https://pastebin.com/nYCqM31B
Условия:
https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/DownloadResource/4216

Здравейте, бихте ли погледнали решението ми на тази задача. Получавам 80 / 100 точки и не мога да разбера от къде идва проблема.
Уж се сортират статиите по брой коментари, потребителите по азбучен ред и не мога да се сетя за друго. Единственото, което добавих от себе си и което не бе упоменато в условието е, че сметнах, че един потребител, за дадена статия може да има n-брой коментари.
Съответно, предположих, че когато трябва да отпечатвам коментарите за всеки един потребител, когато има повече от един, всеки един коментар да бъде на един ред, отделен със запетая от следващия. Но, не мисля, че това е грешката.

Благодаря, предварително.