Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
denkaty avatar denkaty 2 Точки

03. Plant Discovery

Условие: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/2518#2

Наясно съм, че кодът ми е доста оплетен, но може ли някой да го редактира или да сподели друго решение на задачата (по възможност да бъде на Java)?

package Exam_03;

import java.util.*;

public class PlantDiscovery_03 {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    int n = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
    Map<String, Integer> plantsRarity = new LinkedHashMap<>();
    Map<String, List<Double>> plantsRating = new LinkedHashMap<>();

    for (int i = 0; i < n; i++) {
      String[] tokens = scanner.nextLine().split("<->");
      String plant = tokens[0];
      int rarity = Integer.parseInt(tokens[1]);

      plantsRarity.putIfAbsent(plant, rarity);
      plantsRating.putIfAbsent(plant, new ArrayList<>());
    }

    String input = scanner.nextLine();
    while (!input.equals("Exhibition")) {
      String[] tokens = input.split(":\\s+");
      String command = tokens[0];
      if (command.equals("Rate")) {
        String[] secondTokens = tokens[1].split("\\s+-[\\s+]?");
        String plant = secondTokens[0];
        double rating = Double.parseDouble(secondTokens[1]);

        plantsRating.put(plant, plantsRating.get(plant));
        plantsRating.get(plant).add(rating);
      } else if (command.equals("Update")) {
        String[] secondTokens = tokens[1].split("\\s+-[\\s+]?");
        String plant = secondTokens[0];
        int newRarity = Integer.parseInt(secondTokens[1]);
        plantsRarity.put(plant, newRarity);
      } else if (command.equals("Reset")) {
        String plant = tokens[1];
        plantsRating.get(plant).clear();
      } else {
        System.out.println("error");
      }

      input = scanner.nextLine();
    }


    Map<String, double[]> resultMap = new LinkedHashMap<>();
    for (Map.Entry<String, Integer> entry : plantsRarity.entrySet()) {
      String plant = entry.getKey();
      double value = entry.getValue();

      resultMap.put(plant, new double[2]);
      resultMap.get(plant)[0] = value;
    }

    Map<String, Double> averageRatingsMap = new LinkedHashMap<>();
    double average = 0;
    for (Map.Entry<String, List<Double>> entry : plantsRating.entrySet()) {
      String plant = entry.getKey();
      List<Double> doubles = plantsRating.get(plant);
      double sum = 0;
      for (int g = 0; g < doubles.size(); g++) {
        sum += doubles.get(g);
      }
      if (sum == 0) {
        average = 0.0;
      } else {
        average = sum / doubles.size();
      }
      averageRatingsMap.putIfAbsent(plant, average);
    }

    for (Map.Entry<String, Double> entry : averageRatingsMap.entrySet()) {
      String plant = entry.getKey();
      double rating = entry.getValue();

      resultMap.put(plant, resultMap.get(plant));
      resultMap.get(plant)[1] = rating;
    }

    System.out.println("Plants for the exhibition:");
    resultMap.entrySet()
        .stream()
        .sorted((left, right) -> {
          if (right.getValue()[0] == left.getValue()[0]) {
            return Double.compare(right.getValue()[1], left.getValue()[1]);
          }
          return Double.compare(right.getValue()[0], left.getValue()[0]);
        })
        .forEach(plant -> System.out.println(String.format("- %s; Rarity: %d; Rating: %.2f",
            plant.getKey(), (int) plant.getValue()[0], plant.getValue()[1])));
  }
}
0
Java Fundamentals
VasilKos avatar VasilKos 9 Точки

Здравейте, кодът по4ти го преписах от "svephoto". Изходите излизат в InteliJ. но Judge дава само 50/100. - 4 Runtime errors.

Ако някой може да подскаже? 

PlantDiscovery - Pastebin.com

0
icowwww avatar icowwww 1678 Точки

Здравей VasilKos,

Единствента разлика е, че не проверяваш дали имаш такова растение в HashMap-a, което трябва да се смята като невалидна команда

If any given command is invalid, print "error"

if (!rarity.containsKey(name)) {
        System.out.println("error");
        input = scanner.nextLine();
        continue;
      }

https://pastebin.com/BnmScvxE

0
VasilKos avatar VasilKos 9 Точки

Благодаря.

0