Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
IrinaVladimirova avatar IrinaVladimirova 0 Точки

Задачи за курсова работа по C++

Задача 9 Да се състави програма, която създава едномерен масив с име А от  цели числа тип short с размерност 30 елемента. Елементите на масива, да се  въвеждат от клавиатурата и потребителят, да има възможност да определя  размера му. Да се намери произведението на елементите му и да се изведе на  екрана. В края на програмата, да се изведат елементите на масива в обратен  ред.

Задача 10 Да се състави програма, която създава двумерен масив с име В от  реални числа тип double и с размерност 10 на 20 елемента. Масива да се  въвежда от клавиатурата и потребителят, да има възможност да определя  размерността му. Програмата да намира сумата на елементите му. В края на  програмата, да се изведе масива и получената сума.

Тагове:
0
C++ Programming
RaUndreundre avatar RaUndreundre 52 Точки

Здравейте. Убеден съм че ще има много хора които ще ви помогнат, след като постнете вашият опит за решение на проблема.

1