Съвет относно 3. задача 'School Register', Objects and Classes, More Exercise

Условие:

In this problem you have to arrange all students by grade. You as the secretary of the school principal will process students and store them into a school register before the new school year hits. As a draft, you have a list of all the students from last year but mixed. Кeep in mind that if a student has a lower grade than 3, he does not go into the next class. As result of your work, you have to print the entire school register sorted in ascending order by grade already filled with all the students from last year in format:

{nextGrade} Grade

List of students: {All students in that grade}

Average annual grade from last year: {average annual grade on the entire class from last year}

And empty row {console.log}

The input will be array with strings, each containing a student's name, last year's grade, and an annual grade. The average annual grade from last year should be formatted to the second decimal point.

Input:

[ "Student name: Mark, Grade: 8, Graduated with an average score: 4.75", "Student name: Ethan, Grade: 9, Graduated with an average score: 5.66",
"Student name: George, Grade: 8, Graduated with an average score: 2.83",            "Student name: Steven, Grade: 10, Graduated with an average score: 4.20",            "Student name: Joey, Grade: 9, Graduated with an average score: 4.90",            "Student name: Angus, Grade: 11, Graduated with an average score: 2.90",            "Student name: Bob, Grade: 11, Graduated with an average score: 5.15",            "Student name: Daryl, Grade: 8, Graduated with an average score: 5.95",            "Student name: Bill, Grade: 9, Graduated with an average score: 6.00",            "Student name: Philip, Grade: 10, Graduated with an average score: 5.05",            "Student name: Peter, Grade: 11, Graduated with an average score: 4.88",            "Student name: Gavin, Grade: 10, Graduated with an average score: 4.00",]


Здравейте, пробвах да вкарам в употреба регулярен израз тук, за да си взема името, класа и оценката на всеки ученик и изглежда, че работи, локално... и когато тествам с примерния вход, подаден след условието на задачата. Няма никакви допълнителни забелeжки за евентуален невалиден вход, който би могъл да се подаде и т.н.
Обаче, пускайки за проверка в Judge, резултатът е плачевен 0 / 100, с всички тестове даващи 'Runtime Error', с изключение на нулевия, който е верен...
Премахнах регулярния израз и сплитвах по няколко пъти, което не ми се искаше да правя, тъй като, вече съм я решавал по този начин, но, уви, изглежда, че не приема решението с регулярния израз (или, поне, моето такова), по някаква причина, която не ми идва на ум.

Това е решението (с използване регулярен израз):
https://pastebin.com/vT4KbDmP

Ето и шаблона, изваден от кода:
/^Student name: ([A-Z][a-z]+), Grade: (\d+), Graduated with an average score: (\d\.\d+)$/

Не е много чист вариант, тъй като не можах и да измисля по семпъл шаблон, ако има такъв, за случая.
Отворен съм за коментари и насоки. Благодаря, предварително.