Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
RaUndreundre avatar RaUndreundre 52 Точки

Обекти във вектор, отпечатани, подредени по критерий

Опитвам се обекти във вектор, да ги отпечатам подредени по критерий, например коли отпечатани по години във възходящ ред.
Достигнах до по-долу показания код, което решава задачата, но поражда други проблеми.
Първо: Това разбърква оригиналния ред във вектора а това едва ли е много практично.
Второ: така написан кода не дава възможност за ново отпечатване подредени по друг критерий, например пробег.
Единственото, което ми идва наум е да направя втори вектор, копие на първия (с цел да запазя оригинала) и после след серия проверки да отпечатвам обект и да го трия от втория вектор.
Убеден съм, че има по-човешки начин за решаване на проблема. Ако ми дадете някакви насоки, ще съм ви признателен.
 

#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <sstream>
#include <vector>

class Cars {
  std::string brand;
  int mileage;
  int year;
  public:
  void set_brand(std::string cars_brand) { brand = cars_brand; }
  std::string get_brand() { return brand; }

  void set_mileage(int cars_mileage) { mileage = cars_mileage; }
  int get_mileage() { return mileage; }

  void set_year(int sets_year) { year = sets_year; }
  int get_year() { return year; }

  bool operator<(const Cars& other) const { return year < other.year; } //подрежда масива по години
};

void getInput(std::vector<Cars>& myVector) {
  int num;
  std::cin >> num;
  std::cin.ignore();
  std::string line;
  int value = 0;
  for (size_t i = 0; i < num; i++) {
    Cars car;
    std::cout << "Enter car brand: ";
    getline(std::cin, line);
    car.set_brand(line);

    std::cout << "Enter car mileage: ";
    getline(std::cin, line);
    value = stoi(line);
    car.set_mileage(value);

    std::cout << "Enter year of manifacture: ";
    getline(std::cin, line);
    value = stoi(line);
    car.set_year(value);

    myVector.push_back(car);
  }
}
void printCars(std::vector<Cars>& myVector) {
  std::cout << std::endl;
  for (auto i = myVector.begin(); i != myVector.end(); ++i) {
    std::cout << i->get_brand() << '\t' << i->get_mileage() << '\t'
         << i->get_year() << std::endl;
  }
}
int main() {
  std::vector<Cars> myVector;
  getInput(myVector);
  std::sort(myVector.begin(), myVector.end());
  printCars(myVector);
  return 0;
}

Ето и примерен вход:

3
Fiat
4564500
1997
Renault
654412
1980
Audi
778700
1985

 

0
C++ Advanced 14/04/2021 07:56:39
j.petrov_90 avatar j.petrov_90 248 Точки
Best Answer

Привет,

Няма начин да искаш да сортираш вектора и после да искаш да не бъде сортиран.
Ако искаш да запазиш оригиналното си състояние на вектора - просто направи негово копие и сортирай него.

Ако пък искаш да сортираш вектора по различен критерий - функцията сорт приема трети параметър какъв да бъде този критерий.
Тъй като ти не си задал такъв се използва операторът по-малко, който ти си предоставил.

Реално на 3тия параметър можеш да подадеш друга функция със същата сигнатура (взимаша 2 константни референции към емелент на векторът и връщаща буул).
Това може да е именова функция. Също така може да бъде lambda.

Виж примерите тук:
https://en.cppreference.com/w/cpp/algorithm/sort

1