Автоматичен отговор към гугъл форма

Здравейте !

Търся начин, при който да обвържа команда към гугъл форма по определен начин. Става въпрос за следното: 

- Към google form по някакъв начин трябва да се прикрепи автоматичен отговор, който да се върне до първоначалния получател на формата. Обаче, преди да се върне, в даден скрипт (или в приемащата екселска таблица) трябва да се извърши определено изчисление, което да може да се отрази в автоматичния отговор.

Например: Изпращат се до имейли на родители да запишат децата си в танцова група към училището. Групата не може да бъде повече от 10 деца. Когато родителят върне позитивен отговор, че е избрал да запише детето си, то в автоматичния отговор до него да се съдържа пореден номер под който той е заведен. Напр.: "- Вашият пореден номер е № 3" . А когато се достигне лимита от десет положителни отгововора, родителят да получи автоматичен отговор: - "Вие сте № 1 от резервите и при възможност ще Ви се обадим" .

Въпросът ми е, тези изчисления в google script (на основата на java script) ли трябва да се заложат и как става това ? 

Или просто може да се разработи като формула поставена на определено място в екселската таблица, която приема отговорите и имейлите на получателите по реда по който пристигат и се отразяват в нея ?