https://pastebin.com/Rfb5bsdp
Loading...
+ Нов въпрос
Ralitsa99 avatar Ralitsa99 0 Точки

6. Операции между числа JAVASCRIPT

Здравейте, решавах тази задача, но не мога да си намеря грешката.

 

Условието:

Напишете функция, която получава  две цели числа (N1 и N2) и оператор, с който да се извърши дадена математическа операция с тях. Възможните операции са: Събиране(+), Изваждане(-), Умножение(*), Деление(/) и Модулно деление(%). При събиране, изваждане и умножение на конзолата трябва да се отпечатат резултата и дали той е четен или нечетен. При обикновеното делениерезултата. При модулното делениеостатъка. Трябва да се има предвид, че делителят може да е равен на 0(нула), а на нула не се дели. В този случай трябва да се отпечата специално съобщениe.

 

В джъдж ми дава 80/100  но имам грешка в случая на две нечетни числа като ги извадим едно от друго и няма деление с остатък примерно ми гърми на 7 и 3 ако решим да ги умножаваме - се получава че няма остатък като ги извадим, и на конзолата изпринтира че 21 е четно число

това е кода :

https://pastebin.com/Rfb5bsdp

Тагове:
0
Programming Basics
Axiomatik avatar Axiomatik 1471 Точки

;-)

function solve(input) {

  let numberOne = Number(input[0]);
  let numberTwo = Number(input[1]);
  let operation = input[2];

  // if (operation === "+" && (numberOne - numberTwo) % 2 == 0) {
  if (operation === "+" && (numberOne + numberTwo) % 2 == 0) { // (numberOne + numberTwo)
    result = (numberOne + numberTwo);
    console.log(`${numberOne} ${operation} ${numberTwo} = ${result} - even`);

  } else if (operation === "-" && (numberOne - numberTwo) % 2 == 0) {
    result = (numberOne - numberTwo)
    console.log(`${numberOne} ${operation} ${numberTwo} = ${result} - even`);

    // } else if (operation === "*" && (numberOne - numberTwo) % 2 == 0) {
  } else if (operation === "*" && (numberOne * numberTwo) % 2 == 0) { // (numberOne * numberTwo) 
    result = (numberOne * numberTwo);
    console.log(`${numberOne} ${operation} ${numberTwo} = ${result} - even`);
    // } else if (operation === "+" && (numberOne - numberTwo) % 2 == 1) {
  } else if (operation === "+" && (numberOne + numberTwo) % 2 == 1) { // (numberOne + numberTwo) 
    result = (numberOne + numberTwo);
    console.log(`${numberOne} ${operation} ${numberTwo} = ${result} - odd`);

  } else if (operation === "-" && (numberOne - numberTwo) % 2 == 1) {
    result = (numberOne - numberTwo);
    console.log(`${numberOne} ${operation} ${numberTwo} = ${result} - odd`);

  } else if (operation === "*" && (numberOne * numberTwo) % 2 == 1) {
    result = (numberOne * numberTwo);
    console.log(`${numberOne} ${operation} ${numberTwo} = ${result} - odd`);
  }  if ((operation === "%" || operation === "/") && numberTwo == 0) {
    console.log(`Cannot divide ${numberOne} by zero`);
  } else if (operation === "/") {
    result = numberOne / numberTwo;
    console.log(`${numberOne} ${operation} ${numberTwo} = ${result.toFixed(2)}`);
  } else if (operation === "%") {
    result = numberOne % numberTwo;
    console.log(`${numberOne} ${operation} ${numberTwo} = ${result}`);
  }
}

 

0