Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
atanashq avatar atanashq 2 Точки

Задача "Точка във фигурата"

Здравейте, можете ли да ми помогнете по въпрос относно извеждане на резултат при входни данни на h, различни от 2. Тоест последните три зададени входа по задачата "Точка във фигурата". Нямам идея как би трябвало да стане. Прилагам настоящия ми код. 

https://pastebin.com/hD3vtLj5

 

Поздрави!

Тагове:
1
Programming Basics
icowwww avatar icowwww 1453 Точки

Здравей,

Причината въпроса ти да не е отговорен е, че условието и линка към задачата в judge го няма. Сподели тези неща и ще ти помогна ако някой не ме изпревари

0
krum_43 avatar krum_43 651 Точки

Здравей колега,

Добре е когато задаваш въпрос да даваш и линк към условието на задачата(дори и да го има някъде).

0
atanashq avatar atanashq 2 Точки

Благодаря Ви! 

Задача: * точка във фигурата

Фигура се състои от 6 блокчета с размер h * h, разположени като на фигурата. Долният ляв ъгъл на сградата е на позиция {0, 0}. Горният десен ъгъл на фигурата е на позиция {2*h, 4*h}. На фигурата координатите са дадени при h = 2. Да се напише програма, която въвежда цяло число h и координатите на дадена точка {x, y} (цели числа) и отпечатва дали точката е вътре във фигурата (inside), вън от фигурата (outside) или на някоя от стените на фигурата (border).

https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/653#12

1
krum_43 avatar krum_43 651 Точки

По принцип е добре да си напишеш решението в общият случай.

Имаме вход за (x,y)-координатите на точката и за h-дължината на страната на блокчето.

Тогава лесно можем да съобразим,че при 0<=x<=h и 0<=y<=3*h точкаа е вътрешна.

Ако на едно от четерите места имаме равенство -тя е контурна,а в останалите случаи е външна за фигурата.

Може да се получи и с директни проверки(без нови логически променливи).

0
atanashq avatar atanashq 2 Точки

Благодаря Ви!
Поздрави!

0
svephoto avatar svephoto 981 Точки

Моля, надявам се да сме ти помогнали. yes laugh

0
06/06/2021 23:44:13