Примерно решение на 06*Football Betting Database от модул Java DB

Здравейте,

Качвам едно примерно решение.  Виждам, че няма решения, а имаше хора във ФБ групата, които я намериха за трудна.

Линк: https://drive.google.com/drive/folders/1yDOZgtZaBulX_SzeLKc1LjiDKVts1Y2B?usp=sharing