Двумерен масив с елементи от тип decimal

Имам нужда от помощ за тази задача и най- вече за точка а) :

Да се състави програма, която използва двумерен масив с елементи от тип decimal с размери N x N (N се въвежда от потребителя):

а) функция InitMatrix, която чете от файл наредени тройки числа на всеки ред, разделени от знака tab (\t), като първото е стойността на елемента на масива, а следващите две са неговите индекси. За онези елементи, за които няма стойности във файла, стойността на елемента на масива да е равен на -1.

б) функция PrintMatrix, която отпечатва матрицата ред по ред.

в) функция MultiplyElements, която намира произведението на елементите, които имат поне един четен индекс и са различни от нула.

г) функция CheckIdentity, която проверява дали матрицата е единична (дали всички елементи от главния диагонал са със стойност 1, а останалите са със стойност 0).