Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
Dianov avatar Dianov 5 Точки

Arrays Exercise - (10. LadyBugs)

Здравейте, колеги! 5 часа дебъгвам и не разбирам защо на 6 и 8 тест Judge изкарва Time limit. Задачата логически не е сложна, но Judge се заяжда за някакво време. Всички останали тестове, с изключение на тези двата, си минават без проблем. Много бих се радвал ако някой може да ми обясни откъде идва забавянето. Благодаря предварително за отделеното време!

Pastebin -> https://pastebin.com/eWX633xh

Тагове:
0
C# Fundamentals
Dianov:
Заместването на for циклите в while цикъла с while цикли оправи проблема със забавянето без необходимост от промяна в логиката на кода. Problem solved!
Axiomatik avatar Axiomatik 1471 Точки

I remember from the Fundamentals + Advanced exercises that sometimes nesting loops or as in your case, using a for-loop inside of a while-loop can cause Time-Limit and in some extreme cases Memory-Limit (ie tripple/quadruple nested loops). Try to replace your for-loops with some while loops and your solution (even though correct) should be OK.

Demo-solution:

using System;
using System.Linq;

namespace ladyBugs
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int[] field = new int[int.Parse(Console.ReadLine())];
      int[] marker = Console.ReadLine().Split(" ", StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries).Select(int.Parse).ToArray();

      foreach (var index in marker)
      {
        if (index < 0 || index > field.Length - 1)
        {
          continue;
        }
        field[index] = 1;
      }

      string command = Console.ReadLine();

      while (command != "end")
      {
        string[] instructions = command.Split();
        int start = int.Parse(instructions[0]);
        int fly = int.Parse(instructions[2]);

        if (start < 0 || start >= field.Length || field[start] != 1)
        {
          command = Console.ReadLine();
          continue;
        }

        if (instructions[1] == "right")
        {
          field[start] = 0;
          int newIndex = start + fly;
          while (newIndex < field.Length)
          {
            if (field[newIndex] == 1)
            {
              newIndex += fly;
              continue;
            }
            field[newIndex] = 1;
            break;
          }
        }
        else if (instructions[1] == "left")
        {
          field[start] = 0;
          int newIndex = start - fly;
          while (newIndex >= 0)
          {
            if (field[newIndex] == 1)
            {
              newIndex -= fly;
              continue;
            }
            field[newIndex] = 1;
            break;
          }
        }
        command = Console.ReadLine();
      }

      foreach (int item in field)
      {
        Console.Write($"{item} ");
      }
    }
  }
}

 

1
Dianov avatar Dianov 5 Точки

Thank you, friend! It's not the first time that you are helping me. I really appreciate it!

2