Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
peter_arsov avatar peter_arsov 0 Точки

Въпрос относно Encrypt, Sort and Print Array

Здравейте!

Този код ми дава 60/100.

Бихте ли ми казали как да го оправя?

 

using System;

public class Program
{
    public static void Main()
    {
        int n = int.Parse(Console.ReadLine());
        string data = "";
        int[] result = new int[n];
        char[] vowels = {'a', 'e', 'i', 'o', 'u', 'A', 'E', 'I', 'O', 'U'};
        char[] consonants = {'B', 'C', 'D', 'F', 'G', 'H', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'V', 'W', 'X', 'Z', 'b', 'c', 'd', 'f', 'g', 'h', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'v', 'w', 'x', 'z', 'y', 'Y'};
        //Console.WriteLine(consonants[1]);
        int res = 0;
        for (int i = 1; i <= n; i++)
        {
            data = Console.ReadLine();
            for (int j = 0; j < data.Length; j++)
            {
                //if(data[j] >= 65 && data[j] <= 90 || data[j] >= 97 && data[j] <= 122){
                for (int k = 0; k < vowels.Length; k++)
                {
                    if (data[j] == vowels[k])
                    {
                        res += (int)vowels[k] * data.Length;
                    }
                }

                for (int k = 0; k < consonants.Length; k++)
                {
                    if (data[j] == consonants[k])
                    {
                        res += (int)consonants[k] / data.Length;
                    }
                }
            //}
            }

            result[i - 1] = res;
            res = 0;
        }

        
        for (int elem = 0; elem < result.Length - 1; elem++)
        {
            for (int swp = elem + 1; swp < result.Length; swp++)
            {
                int temp = 0;
                if (result[elem] > result[swp])
                {
                    temp = result[elem];
                    result[elem] = result[swp];
                    result[swp] = temp;
                }
            }
        }

        foreach (var item in result)
        {
            Console.WriteLine(item);
        }
    }
}

Тагове:
0
Programming Fundamentals
icowwww avatar icowwww 1453 Точки
Best Answer

Здравей,

Изглежда, че става въпрос за първата задача от Arrays- more excercise.

Мисля, че не е твоя грешка. Подават се и други символи, които трябва да се смятат като consonants:

data = Console.ReadLine();
if (!Regex.Match(data, "^[a-zA-Z]*$").Success)
{
    throw new Exception();
}

-->

Test #2 (Runtime error)

Time used: 0.290 s

Memory used: 0.00 MB

Test #3 (Runtime error)

Time used: 0.210 s

Memory used: 0.00 MB

 

За да мине прави проверка дали е vowel. Ако не- прилагаш формулата с делението:

Приложено с променлива, в която се пази дали е vowel: https://pastebin.com/RedPm0ku

 

 

 

0
18/07/2021 01:21:26
peter_arsov avatar peter_arsov 0 Точки

Благодаря!

0
svephoto avatar svephoto 981 Точки

Здравей, peter_arsov,

 

Коя е тази задача? Дай условието ѝ + линк към нея в Judge.

0