Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
Ankoun1 avatar Ankoun1 18 Точки

C# Web - May 2021/Какво трябва да се направи за да използвам мемори кеша като лист в който да запаметявам нови обекти и да си стои докато го извикам за да ползвам листа?

 private List<LrProductDetailsServiceModel> GetProducts(LrProductDetailsServiceModel p)
        {
            var products = memoryCache.Get<List<LrProductDetailsServiceModel>>("P");
            if(products == null)
            {
                products = new List<LrProductDetailsServiceModel>();
                memoryCache.Set("P", products);
            }
            if (p != null)
            {
                products.Add(p);
            }
            return products;
        }

Тагове:
0
Module: C# Web 14/08/2021 22:36:07
Ankoun1 avatar Ankoun1 18 Точки

Вярно е работи. За контролер ,трябва  да се включи сървиса в стартъп класа и след това да се инжектира IMemoryCache

0
14/08/2021 23:56:55