Задачи 03SoppingSpree и 04PizzaCalories От Java-OOP-Encapsulation-Exercise

Здравейте! И на двете задачи стигам до 90/100 и от два дни не мога да си намеря грешките... Ако може някой да ги открие ще съм много благодарен!

ShoppingSpree - https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/1536#2, https://gist.github.com/DanielStoyanov00/7d091f7ad7b2c5229d5d717ea59b8a3e

PizzaCalories - https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/1536#3, https://gist.github.com/DanielStoyanov00/b9ba12a67e3d73721cb214cdea683592