Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
Misho512 avatar Misho512 0 Точки

08.Pet shop C# Помощ

Някой помощ judge го изкарва грешно забих.

using System;

namespace Pet_Shop
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int ownDogs = int.Parse(Console.ReadLine());
            int otherAnimals = int.Parse(Console.ReadLine());
            
            double dogfoodPrice = 2.50;
            double animalfoodPrice = 4;
            double totaldogfoodPrice = ownDogs * dogfoodPrice;
            double totalanimalfoodPrice = otherAnimals * animalfoodPrice;
            double sum = totalanimalfoodPrice + totaldogfoodPrice;
            Console.WriteLine($"{sum:f2} lv.");


        }
    }
}

Тагове:
0
Programming Basics with C# 12/09/2021 11:00:11
TabakovG avatar TabakovG -1 Точки

Това проактивно :f2 не ти трябва 

-2
svephoto avatar svephoto 1018 Точки

Защо твърдиш, че :f2 не му трябва, TabakovG, а и какво означава "проактивно"? Ти пробва ли да предадеш решението без :f2, за да видиш какъв резултат се получава?

0
svephoto avatar svephoto 1018 Точки

Колега, пуснах твоето решение в Judge и мина със 100/100. Какъв проблем се появява при теб?

0
Misho512 avatar Misho512 0 Точки

Това излиза @svephoto

Expected output: 28.5

Your output:28.50

 


 

 

 

0