Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
AntoanMashkov avatar AntoanMashkov 2 Точки

Fishing Boat problem

Judge ми дава 86/100 някой има ли идея къде ми е грешката ? Благодаря.
import java.util.Scanner;

public class Puppy {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    int budget = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
    String season = scanner.nextLine();
    int fishermanCount = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
    double price = 0;

    if (season.equals("Spring")) {
      price = 3000;
      if (fishermanCount <= 6) {
        price = price - price * 0.1;
      } else if (fishermanCount >= 7 && fishermanCount <= 11) {
        price = price - price * 0.15;
      } else if (fishermanCount >= 12) {
        price = price - price * 0.25;
      }
      if (fishermanCount % 2 == 0) {
        price = price - price * 0.05;
      }
      if (budget < price) {
        System.out.printf("Not enough money! You need %.2f leva.", Math.abs(price - budget));
      } else if (budget > price) {
        System.out.printf("Yes! You have %.2f leva left.", Math.abs(price - budget));
      }
    } else if (season.equals("Summer")) {
      price = 4200;
      if (fishermanCount <= 6) {
        price = price - price * 0.1;
      } else if (fishermanCount >= 7 && fishermanCount <= 11) {
        price = price - price * 0.15;
      } else if (fishermanCount >= 12) {
        price = price - price * 0.25;
      }
      if (fishermanCount % 2 == 0) {
        price = price - price * 0.05;
      }
      if (budget < price) {
        System.out.printf("Not enough money! You need %.2f leva.", Math.abs(price - budget));
      } else if (budget > price) {
        System.out.printf("Yes! You have %.2f leva left.", Math.abs(price - budget));
      }
    } else if (season.equals("Autumn")) {
      price = 4200;
      if (fishermanCount <= 6) {
        price = price - price * 0.1;
      } else if (fishermanCount >= 7 && fishermanCount <= 11) {
        price = price - price * 0.15;
      } else if (fishermanCount >= 12) {
        price = price - price * 0.25;
      }
      if (budget < price) {
        System.out.printf("Not enough money! You need %.2f leva.", Math.abs(price - budget));
      } else if (budget > price) {
        System.out.printf("Yes! You have %.2f leva left.", Math.abs(price - budget));
      }
    } else if (season.equals("Winter")) {
      price = 2600;
      if (fishermanCount <= 6) {
        price = price - price * 0.1;
      } else if (fishermanCount >= 7 && fishermanCount <= 11) {
        price = price - price * 0.15;
      } else if (fishermanCount >= 12) {
        price = price - price * 0.25;
      }
      if (fishermanCount % 2 == 0) {
        price = price - price * 0.05;
      }
      if (budget < price) {
        System.out.printf("Not enough money! You need %.2f leva.", Math.abs(price - budget));
      } else if (budget > price) {
        System.out.printf("Yes! You have %.2f leva left.", Math.abs(price - budget));
      }
    }
  }
}
Тагове:
0
Programming Basics
svephoto avatar svephoto 1061 Точки

Здравей, AntoanMashkov,

 

Причината е, че при всяка проверка за отпечатване на съобщение след като провериш за

budget < price

задаваш само

budget > price

и сътветно не покриваш случаи, в които

budget >= price

Можеш да решиш проблема и за 4-те проверки директно с else например така:

      if (budget < price) {
        System.out.printf("Not enough money! You need %.2f leva.", Math.abs(price - budget));
      } else {
        System.out.printf("Yes! You have %.2f leva left.", Math.abs(price - budget));
      }

След това вече ще стигнеш до 100/100. Вариант е и с

else if (budget >= price)

но това е равносилно на else.

0
26/09/2021 15:18:12