Включете се в онлайн трейнинга на Лукарт: Съдържание за уеб - на живо

👉 Запишете се за онлайн трейнинг на Лукрат за оптимизиране на текстове за уеб и онлайн магазини — атрактивни описания, видеосъдържание и социални мрежи, лекота за четене и разбиране, SEO и графично оформление.

🔶 Обучението ще бъде полудневно, по 4 часа, на 20 и 21 октомври.

🔝 Четири топ експерта ще демонстрират как се оптимизират описания и видео за уеб и какво съдържание работи за социалните медии. Ще бъдат споделени опит, тънкости и добри практики.

 🚀 Участниците са въвлечени да опитват и прилагат наученото веднага, с реално съдържание от уеб, водени от лекторите и провокирани от обратната им връзка. Всичко научено може да бъде приложено още на следващия ден.

Събитието е организирано от Лукарт.