Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
LilianaVelvheva avatar LilianaVelvheva 17 Точки

Защо Judge ми дава 0/100 на задача 6. Furniture?

Това е моя код:

https://pastebin.com/FcCAe3HT

Ето и условието на задачата:

6.Furniture

You will be given some furniture as an array of objects. Each object will have a name, a price and a decoration factor.

When the ["Generate"] button is clicked, add a new row to the table for each piece of furniture with image, name, price and decoration factor (code example below).

When the ["Buy"] button is clicked, get all checkboxes that are marked and show in the result textbox the names of the piece of furniture that were checked, separated by a comma and single space (", ") in the following format: "Bought furniture: {furniture1}, {furniture2}…".

On the next line, print the total price in the format: "Total price: {totalPrice}" (formatted to the second decimal point). Finally, print the average decoration factor in the format: "Average decoration factor: {decFactor}"

Input Example

[{"name": "Sofa", "img": "https://res.cloudinary.com/maisonsdumonde/image/upload/q_auto,f_auto/w_200/img/grey-3-seater-sofa-bed-200-13-0-175521_9.jpg", "price": 150, "decFactor": 1.2}]

Тагове:
0
Module: JS Advanced
icowwww avatar icowwww 1676 Точки

Здравей,

Имаш следните грешки:

1. За снимката създаваш елемент td на ред 30

2. Смесила си пълненето на колонките на price и decoration. И като цяло цената и декорацията не се пълнят никъде, защото decP не съществува.

3. Масив names не е дефиниран, а го ползваш на ред 78

4. Масив furniture е празен. document.querySelector('input[type="checkbox"]:checked') връща елемент инпут с атрибут с тип checkbox

Пипнах първите 3 точки и даде 25/100. Пускай решенията си в judge и гледай каква е грешката. Трябва да се оправи единствено функцията buy за да ти мине след промените:

https://pastebin.com/SV8MVmMx

0
16/10/2021 22:36:16