Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
DoroteyaDoncheva avatar DoroteyaDoncheva 11 Точки

Defining Classes - Exercise | 10. SoftUni Parking

Здравейте!
Днес доста време я мъча тази задача и стигнах до 92/100 точки. Само 8-мият тест ми гърми... Моля за малко съдействие.

Условие: https://softuni.bg/downloads/svn/csharp-fundamentals/2021-Jan/CSharp-Advanced/06. CSharp-Advanced-Defining-Classes/06. CSharp-Advanced-Defining-Classes-Exercises.docx

Моето решение:

Car Class - Pastebin.com

Parking class - Pastebin.com

StartUp class - Pastebin.com

Благодаря!

0
Module: C# Advanced 30/10/2021 20:48:34
Axiomatik avatar Axiomatik 1624 Точки
    public int Count
    {
      get { return cars.Count; }
      set { this.Count = cars.Count; }
    }

Setter isn't right here, should either set with private field count or left without setter.

92% usually indicates minor problem, either indicating a missing field or incomplete output string.

 

Try the following:

    public int Count
    {
      get { return cars.Count; }
    }

 

Demo Code:

using System;
using System.Collections.Generic;

namespace SoftUniParking
{
  public class Parking
  {
    private Dictionary<string, Car> carList = new Dictionary<string, Car>();

    private int capacity;

    private int count;

    public Parking(int capacity)
    {
      this.Capacity = capacity;
    }

    public Dictionary<string, Car> CarList
    {
      get
      {
        return this.carList;
      }
      set
      {
        this.carList = value;
      }
    }

    public int Capacity
    {
      get
      {
        return this.capacity;
      }
      set
      {
        this.capacity = value;
      }
    }

    public int Count
    {
      get
      {
        return this.count;
      }
      private set
      {
        this.count = value;
      }
    }

    public string AddCar(Car car)
    {
      if (this.CarList.ContainsKey(car.RegistrationNumber))
      {
        return "Car with that registration number, already exists!";
      }
      else if(this.Capacity == 0)
      {
        return $"Parking is full!";
      }
      else
      {
        this.Capacity--;
        this.Count++;
        this.CarList.Add(car.RegistrationNumber, car);
        return $"Successfully added new car {car.Make} {car.RegistrationNumber}";
      }
    }

    public string RemoveCar(string registration)
    {
      if (this.CarList.ContainsKey(registration))
      {
        this.CarList.Remove(registration);
        this.Count--;
        this.Capacity++;
        return $"Successfully removed {registration}";
      }
      else
      {
        return $"Car with that registration number, doesn't exist!";
      }
    }

    public Car GetCar(string registration)
    {
      return this.CarList[registration];
    }

    public void RemoveSetOfRegistrationNumber(List<string> RegistrationNumbers)
    {
      foreach (var number in RegistrationNumbers)
      {
        if (this.CarList.ContainsKey(number))
        {
          this.CarList.Remove(number);
          this.Count--;
          this.Capacity++;
        }
      }
    }
  }
}

 

 

 

0
DoroteyaDoncheva avatar DoroteyaDoncheva 11 Точки

Здравей!

Благодаря за насоката! Успях да я реша. enlightened

Поздрави!

2