Algorithms Fundamentals,Exam - 03 Jan 2021 , Problem 03. Path Finder / Exam - 09 Jan 2021, Problem 03.Climbing

Здравейте,

ще може ли някой да ми помогне с тези задачи?

Изкарах 50 от 100 на първата, и не мога да разбера какво пропускам.

 1. https://pastebin.com/ww9R6i7K - решение

 1.1. https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/2797#2 - задача.

И на тази 83 от 100 -

2. https://pastebin.com/9jNvfUEt - решение

2.1. https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/2804#2 - задача.

 

Ако може да ме насочите ?